Velkommen til fremtidens Coach Uddannelse.

Life, Body & Personality Coaching.

“Change how you move & change your life!

En uddannelse der giver dig muligheden for at opnå dyb selvindsigt fysisk, mentalt, emotionelt & spirituelt.

Zitta de Fries
Zitta de Fries
“Fremtiden kræver, at vi udvikler en ny anerkendelse for vigtigheden af, at udvikle menneskets kreativitet og individuelle talent, og ikke mindst anerkende hvordan det kommer forskelligt til udtryk.”
– Citat Ken Robinson
(Førende leder indenfor kreativitet, innovation og menneskelig potentiale.)

Uddannet Danse-Coach® hjælper og støtter dig i at udvikle mennesket unikke og individuelle kreative liv.

Kunne du tænke dig at:

– Være med til at udvikle og anerkende menneskets individuelle kreative talent?

– At kunne bidrage med det – vores skolesystem IKKE anerkender som vigtigt?

– At være en stor støtte og inspiration for andre?

– Bestemme over dit eget arbejdsliv nu og i fremtiden?

– Leve et liv i balance med dine drømme, ønsker og behov?

– Skabe et liv der er struktureret og samtidigt kreativt?

– Få et liv fyldt med kærlige og meningsfulde relationer?

– Kunne bruge kroppens kreative intelligens, til at skabe et succesrigt liv?

– Finde ind til kernen af din passion, dit talent & livsformål?

– Fordybe dig i menneskets udviklings muligheder?

– Udvide din karriere og skabe en sikker fremtid?

– Kunne arbejde med bare EN uddannelse i utallige sammenhænge?

– Coache & Lede andre til et passioneret liv fuld af muligheder?

– Blive certificeret coach – uden udløbsdato?

– Have en karriere der bliver bedre, jo ældre du bliver?

– Få 9 Hemmelige Nøgler til en succesfuld karriere?

– Blive en bedre underviser?

– Have en uddannelse der kan bruges i hele verden?

– At der altid vil være brug for dit unikke personlige talent?

Siger du JA?

JA!

Så er

Danse-Coach®

Uddannelsen skabt til Dig & Fremtiden.

Life, Body & Personality Coaching.

“Change how you move and change your life!

Ny metode til personlig & professionel udvikling.

Forstå hvordan vores ubevidste tanker, følelser og instinkter skaber vores liv igennem kroppens sprog.

Når vi ændre både vores indre og ydre bevægelser – bliver vores bevidsthed udvidet. Og vi kan tage bevidste – kreative valg – i dagligdagen og ikke kun når vi drømmer.

Uddannelsen unikke omdrejningspunkt

– er den psykologiske model Enneagrammet samt mine 40 års erfaring som koreograf, underviser, coach, leder og anerkendt International Enneagram Expert.

Enneagrammet er et af vor tids stærkeste værktøjer til at opnå dyb selvindsigt, fysisk, mental, emotionel og spirituel sundhed. Modellen er kongruent med og endda valideret af fundamental neurobiologi.


Moduler

MODULER

Moduler

DATO & PRISER

Gratis events

GRATIS EVENTS

tidliger deltagere udtaler...

UDTALELSER